MGR. HELENA ŽÁDNÍKOVÁ

ředitelka školy

pedagogická zástupkyně: Mgr. Helena Žádníková e-mail :zadnikova@dicams.cz
 • pedagog,

 • metodický poradce pro pedagogy, rodiče.

VZDĚLÁNÍ

 • SpgŠ Kroměříž (učitelství pro mateřské školy),
 • UP Olomouc - Specializační studium školského managementu,
 • UP Olomouc - Speciální pedagogika předškolního věku,
 • UJAK Praha - Speciální pedagogika.

KURZY A SEMINÁŘE

 • odborné semináře v oblasti pedagogiky, psychologie a předškolní pedagogiky

ZÁJMY

 • čtyři vnoučátka,
 • pečení a vaření,
 • plavání,
 • cykloturistika.