ORGANIZACE PROVOZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Začátek provozu v 7:00  hodin v 1. třídě /Sluníčka/ a konec provozu v 17:00 hodin ve 2. třídě /Hvězdičky/.

Telefonní číslo pro případ nutnosti – vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17:00) – 605 365 067.

ilustrační obrázek

SLUNÍČKA

1. třída - běžná, děti věkově stejné

5 – 6 let

 7:00 - 16:00

ilustrační obrázek

HVĚZDIČKY

2. třída - běžná, děti věkově smíšené

4 – 6 let

 8:00 - 17:00

ilustrační obrázek

KYTIČKY

3. třída - běžná, děti věkově smíšené

2 – 4 roky

8:00 - 16:00

ilustrační obrázek

BERUŠKY

4. třída - běžná, děti věkově smíšené

 3 – 5 let

8:00 - 16:00

ilustrační obrázek

MOTÝLCI

5. třída -ustanovená dle § 16 odst. 9 školského zákona, děti věkově smíšené

 3 – 6 let

8:00 - 16:00

ilustrační obrázek

SOVIČKY

6. třída - ustanovená dle § 16 odst. 9 školského zákona, děti věkově smíšené

3 – 6 let

8:00 - 16:00

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

Příchod nových dětí nejlépe v čase 8:15 – 9 hodin. Nově přijaté děti pobývají v MŠ první den cca 2 hodiny, dále dle domluvy. Prosíme rodiče, aby počítali s doprovodem dítěte při adaptaci v MŠ zhruba 14 dní.

OZNAMOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ

Platí i pro povinný předškolní ročník!
Přednostně
přes interní systém Naše MŠ
Telefonicky pouze na čísle 241 470 291 (po 17. hod. záznamník),
e-mailem (vyhnalkova@dicams.cz) nebo do sešitu vzkazů v šatně příslušné třídy (den předem), nemoc do 8:00 aktuálního dne.

POVINNÝ POSLEDNÍ PŘEDŠKOLNÍ ROČNÍK

Příchod dětí do 8:45. Písemné omlouvání absence (prosíme neprodleně bez vyzvání)
e-mailem na vyhnalkova@dicams.cz nebo podat prostřednictvím formuláře (na nástěnkách).

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – MŠMT

Telefonní číslo pro případ nutnosti – vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17:00) – 605 365 067.
Připomínáme, že za každou započatou čtvrthodinu účtujeme 100 Kč (jak je uvedeno ve Smlouvě).

SPECIÁLNÍ AKTIVITY

KONDIČNÍ CVIČENÍ

od 1. 9. 2022

JÓGA, DECHOVÁ REHABILITACE

od 5. 9. 2022

KERAMIKA

od 5. 9. 2022

MÍČKOVÁ MASÁŽ

od 5. 9. 2022

VODOLÉČBA A SAUNA

od 12. 9. 2022

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

děti v posledním povinném ročníku – od 19. 9. 2022

OMEZENÝ PROVOZ Z DŮVODU ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
(spojování tříd)

  • 26. a 27. 10.  (28. 10. svátek) podzimní prázdniny,
  • 23. 12. a 2. 1. vánoční prázdniny,
  • 27. 12. – 30. 12. je DIC uzavřeno,
  • 3. 2. pololetní prázdniny,
  • 13. – 19. 3. jarní prázdniny,
  • 6. 4. (7. 4. svátek) velikonoční prázdniny,
  • 3. a 4. 7.  omezený provoz,
  • 7. 7. je DIC uzavřeno,
  • 10. - 28. 7. omezený provoz,
  • 31. 7. - 1. 9. je DIC uzavřeno.