ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

,,Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi řídit, potřebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k přírodě, omezování vlastních potřeb, šetrnost, schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Předpokladem pro rozvoj těchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobě. Základy je proto nutné položit již u malých dětí.“
Elfriede Pausewangová

Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu chápeme jako součást zdravého životního stylu. MŠ je zařazena do celostátní sítě Ekologických mateřských škol. Účastníme se dalšího vzdělávání koordinátorů komplexní ekologické výchovy (M.R.K.V.I.Č.K.A).

venkovní prostory areálu DIC

V areálu DIC a MŠ mohou děti využívat zahradu se stoletým dubem a vzrostlými stromy. V širokém okolí je botanicky a zoologicky ojedinělou a velice zajímavou plochou – prostorem pro objevování přírody. Děti mohou využívat naučnou stezku představující životní prostředí zahrady, altánek s pracovní plochou (přenášení výukových programů do venkovního prostředí) i různé herní prvky (hrad, vláček, domek, tunely, skluzavky, loď). Velké oblibě se těší lanové centrum mezi stromy a hmatová stezka.

Zooterapie se stala každodenním zpestřením ve všech třídách. Děti pečují o oblovky, rybičky. V ZOO Praha jsme adoptovali želvu texaskou (finančním krytí spojené s chovem tohoto druhu). Rozmístěním pítek po zahradě jsme zajistili vodu pro ptactvo a drobná zvířata (zajíc, veverky, ježci). V odlehlém koutku zahrady jsme drobnému hmyzu nabídli hmyzí domečky.

ZVÍDÁLEK

Prostřednictvím odpolední zájmové činnosti Zvídálek mají děti možnost hlouběji pronikat do problematiky ochrany přírody, vstřebávat zákonitosti vedoucí k udržitelnosti rozvoje. Děti pomáhají pečovat o zahradu, využívají k tvořivým aktivitám přírodní materiály.

ALTERNATIVNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Spolupracujeme s ekocentry (např. Toulcový dvůr, Koniklec) a účastníme se nabízených alternativních výukových programů, pořádáme lidové slavnosti jako Den Země, Den Vody, Vítání jara, Slavnost stromů, Noc ve školce (pozorování obyvatel zahrady a noční oblohy) a pro širokou veřejnost Mámo, táto, pojďte si hrát (Zábavná sobota i s ekologickými aktivitami). Zařazujeme vycházky do Krčského a Kunratického lesa a do Modřanské rokle.

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Již několik let třídíme odpad (papír, plast, sklo, nápojové kartony, drobný elektroodpad). V areálu se také nachází kontejner pro textil.