CENÍK NADSTANDARDNÍCH VÝKONŮ SPC

  • standardní výkony jsou spojeny se zajištěním vzdělávání dětí zdravých i se speciálními vzdělávacími potřebami

DRUH VYŠETŘENÍ

Program HYPO

DÉLKA VYŠETŘENÍ

12 týdnů

CENA

5550 / 6000 Kč

DLE DRUHU VYŠETŘENÍ

Program HYPO

12 týdnů

5550 / 6000 Kč

Čas zahrnuje vyšetření, zpracování výsledků, administrativní úkony, konzultaci s rodiči atd.

Platbu za vyšetření lze provést pouze v hotovosti v hlavní kanceláři Dětského integračního centra a mateřské školy.