CENÍK NADSTANDARDNÍCH VÝKONŮ SPC

  • pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb (nejsou klienty SPC),
  • standardní výkony jsou spojeny se zajištěním vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně inkluze).

DRUH VYŠETŘENÍ

Pedagogicko-psychologická diagnostika

Pedagogicko-psychologické poradenství

Posouzení školní zralosti

Program HYPO

DÉLKA VYŠETŘENÍ

5-6 hodin**

do 50 minut

4-5 hodin**

12 týdnů

CENA

2000 Kč

500 Kč

1800 Kč

5300 Kč

DLE DRUHU VYŠETŘENÍ

Pedagogicko-psychologická diagnostika

5-6 hodin**

2000 Kč

Pedagogicko-psychologické poradenství

do 50 minut

500 Kč

Posouzení školní zralosti

4-5 hodin**

1800 Kč

Program HYPO

12 týdnů

5300 Kč

**  Čas zahrnuje vyšetření, zpracování výsledků, administrativní úkony, konzultaci s rodiči atd.

Platbu za vyšetření lze provést pouze v hotovosti v hlavní kanceláři Dětského integračního centra a mateřské školy.