AKTUÁLNÍ PROJEKTY

PROJEKT „MAP IV"

 • místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 4

PROJEKT „Digitalizace DIC a MŠ, s. r. o."

 • digitalizace a bezpečnost Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o.
 • fyzická bezpečnost, informační bezpečnost a cloudové služby

PROJEKT „Šablony I OP JAK pro DIC a MŠ“

 • školní asistent

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

logo-cesko_cte

V naší mateřské škole je naprosto samozřejmé, že dětem čteme nejméně 20 minut denně. Do kampaně jsme se zapojili zejména z důvodu posílit tuto myšlenku u rodičovské veřejnosti. Vzhledem k tomu, že každé druhé dítě má vadu výslovnosti a vzhledem k alarmujícím zprávám OECD o čtenářské negramotnosti našich dětí, si dovolujeme apelovat i přes vytíženost rodičů na důležitost vyprávění, předčítání, četby v rodinném  kruhu.

 • pravidelné předčítání dětem vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem,
 • podílí se na emočním rozvoji dítěte,
 • učí morálním hodnotám,
 • napomáhá při výchově,
 • rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení,
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život,
 • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení,
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.