INFORMACE PRO NOVÉ RODIČE

CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY?

 • látkový pytel na ramínku – pro umístění oblečení dítěte,
 • domácí obuv – pohodlná a pevně uzavřená obuv, kterou si dítě dovede obout samo, nazouvací je z hlediska bezpečnosti nevhodná!,
 • lehké pohodlné oblečení do třídy (nevhodné jsou u děvčátek šatičky a delší sukýnky – složité převlékání pro dítě a nemožnost pohybu při cvičení),
 • starší oblečení na pobyt venku,
 • dostatek náhradního oblečení,
 • sezónní oblečení – šortky, kšiltovka, nepromokavé boty, kombinéza, zateplené kalhoty,
 • ručník jako podložka na cvičení.

ZÁSADY PRO PRŮBĚH ADAPTACE NOVÉHO DÍTĚTE

 • Na základě zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho pozdějších zněních lze zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců (neplatí pro povinný předškolní ročník).
 • Adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Po dobu adaptace je vhodné, aby zákonný zástupce byl dítěti oporou, popřípadě v MŠ přítomen. 
 • První den dítě v mateřské škole zůstává zpravidla 2 hodiny, délka pobytu se postupně prodlužuje.
 • Dítě si může do školy přinést oblíbenou (nejlépe plyšovou) hračku.
 • První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám.
 • Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou a na individuálních potřebách dítěte.