PROGRAM HYPO

Autorkou je PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. a kolektiv konzultantů.

Stimulační program HYPO (Hyperaktivita a Pozornost) je ucelený program cvičení pro děti předškolního a raně školního věku k posílení percepčně-motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti.
Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti a psychomotorického tempa, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou kladeny na děti v prvním ročníku základní školy.

Je vhodný zejména pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a s poruchami pozornosti, pro děti, které si déle osvojují nové vědomosti a pracovní návyky, osvědčuje se i u dětí nezralých s odkladem školní docházky.

PROGRAM HYPO ROZVÍJÍ

 • Pozornost,
 • psychomotorické tempo,
 • krátkodobou paměť,
 • vizuomotorickou koordinaci,
 • zrakové a sluchové vnímání,
 • logické myšlení,
 • řeč,
 • početní představy,
 • prostorovou orientaci a představivost aj.

PRO KOHO JE PROGRAM HYPO URČEN?

Určený je pro děti od 5,5 do 8 let, tedy děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd.

DÉLKA TRVÁNÍ PROGRAMU HYPO

Program trvá 12 týdnů a spočívá v pravidelné práci dítěte s rodičem 10-20 minut denně. Deset týdnů probíhá práce na jednotlivých lekcích, poslední dva týdny jsou určené k procvičování úkolů, které byly pro dítě obtížné. Jednou za týden pravidelně v předem domluvený den a čas jsou realizovány konzultace s rodičem a práce s dítětem v SPC. Zhodnotí se dosavadní práce a jsou zadány další úkoly, které jsou každý týden zaměřeny na jednu oblast (pozornost, zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotoriku atd.), postupně se zvyšuje jejich obtížnost. Úkoly jsou hravé a pro děti zábavné.

CO JE SOUČÁSTÍ PROGRAMU HYPO?

Součástí programu je bezplatná úvodní a závěrečná speciálně pedagogická diagnostika. 

CENA PROGRAMU HYPO

 • Cena: 500 Kč za úvodní lekci
  (cca 60 minut, úvodní diagnostika, sada materiálů, práce s dítětem v SPC, konzultace s rodičem)
 • V případě pokračování: 5050 Kč za absolvování zbylých 11 lekcí pro děti z MŠ Hurbanova, 5500 Kč pro ostatní děti
  (sada materiálů, práce s dítětem v SPC, konzultace s rodičem včetně předání materiálů)