CENÍK SLUŽEB

MĚSÍČNÍ PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ŠKOLNÉ

S doporučením lékaře na RHB aktivity / bez doporučení: 

  • celodenní docházka - 8000 Kč / 9000 Kč
  • dopolední docházka - 7000 Kč / 8000 Kč

* V případě sourozenců – zohledněné školné (pro staršího sourozence sníženo o 4000 Kč).

ZZD může požádat o slevu na školném ze sociálních důvodů (např. rodič samoživitel, podpora v rámci ÚP). K žádosti je nutno doložit odůvodnění a potvrzení o výši měsíčních příjmů.

Doporučení je možné získat u kteréhokoliv lékaře oprávněného k indikaci rehabilitačních kódů (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog). Předkládejte jej ihned po vypsání, na zpětné zvýhodnění platby nelze brát zřetel (poukaz platí pouze 3 měsíce, je nutné ho vždy včas obnovit).

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte a je nevratné.

STRAVNÉ

  • při celodenní docházce: 66 Kč/den
  • při dopolední docházce: 51 Kč/den

AKCE PRO DĚTI
(divadla, koncerty, exkurze, výlety)

  • hradí MŠ

ŠKOLNÉ pro školní rok 2024/2025

S doporučením lékaře na RHB aktivity / bez doporučení: 

  • celodenní docházka - 9000 Kč / 10200 Kč
  • dopolední docházka - 8000 Kč / 9000 Kč

* V případě sourozenců – zohledněné školné (starší dítě má slevu 4500 Kč, v případě třetího dítěte je sleva 100%).