O NÁS

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči – vzdělávací, speciálně pedagogickou, psychologickou a rehabilitační. Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu.

SOUČÁSTÍ DĚTSKÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA A MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU: 

  • Mateřská škola s třídami zřízenými dle § 16 odst. 9 školského zákona /MŠ/ – zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené i stejné třídy (4 běžné, 2 zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona), třída pro dvouleté děti,
  • speciálně pedagogické centrum /SPC/ – poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.,
  • nestátní zdravotnické zařízení  /NZZ/ –  např. individuální cvičení na neurofyziologickém podkladě, skupinové kondiční cvičení, vodoléčba, sauna, 
  • kavárna Café Start – tréninkové pracoviště.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HURBANOVA ve čtvrtek 13. 4. 2023
Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do naší MŠ, na krátkou návštěvu. Prosíme, aby si domluvili účast bez dětí na tel. č. 723 473 339. Přijímáme děti bez speciálních vzdělávacích potřeb, se speciálními vzdělávacími potřebami a do naplnění kapacity i děti dvouleté.

Přijmeme učitelku/učitele MŠ do běžné i speciální třídy.
Požadujeme: vzdělání střední odborné pedagogické nebo VŠ speciální pedagogika, spolehlivost, pracovní nasazení
Nabízíme: přátelský kolektiv, hezké prostředí, výhledově pracovní poměr na dobu neurčitou
Kontakt: Mgr. Blanka Sárazová, tel.: 723 473 339

AKCE PRO DĚTI

Na našem blogu naleznete všechny informace o aktuálním dění...

VŠECHNY ČLÁNKY

V ČEM JSME VÝJIMEČNÍ

ilustrační obrázek

MŠ NA PERIFERII MĚSTA V BLÍZKOSTI LESA A DALŠÍ ZELENĚ, ČISTÉ OVZDUŠÍ

ilustrační obrázek

ROZLEHLÁ ZAHRADA SE VZROSTLÝMI STROMY A ZAJÍMAVÝMI HERNÍMI PRVKY

ilustrační obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZDRAVÝCH, SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI I DĚTÍ DVOULETÝCH

ilustrační obrázek

MENŠÍ POČET DĚTÍ VE TŘÍDÁCH

ilustrační obrázek

SOUBĚŽNÉ PŮSOBENÍ OBOU PEDAGOGŮ A ASISTENTA PEDAGOGA OD RANNÍCH HODIN

ilustrační obrázek

SPOLUPRÁCE S NZZ

vodoléčba, cvičení, sauna pod jednou střechou s MŠ
ilustrační obrázek

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

ilustrační obrázek

PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY, CELÉHO CENTRA

ilustrační obrázek

PARTNERSKÝ PŘÍSTUP V KOMUNIKACI S RODIČI

Digitalizujeme školu - Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální proprasti. (Realizace v období 1.1.2022 – 31.12.2022.)

IKAP-II_-INOVACE-VE-VZDELAVANI

Chůva v rámci projektu s názvem Šablony III OP VVV pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o., registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022336 III OP VVV byla spolufinancována Evropskou unií. (Realizace v období 1.9.2021 – 30.6.2022.)

OP-EU-MOJE

Projekt s názvem Šablony III OP PPR pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o., reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001974 byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjel proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí. (Realizace v období 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021.)

IKAP-II_-INOVACE-VE-VZDELAVANI

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků