O NÁS

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči – vzdělávací, speciálně pedagogickou, psychologickou a rehabilitační. Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu.

SOUČÁSTÍ DĚTSKÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA A MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU: 

  • Mateřská škola s třídami zřízenými dle § 16 odst. 9 školského zákona /MŠ/ – zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené i stejné třídy (3 běžné, 3 zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, tzv. speciální třídy), třída pro dvouleté děti,
  • speciálně pedagogické centrum /SPC/ – poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.,
  • nestátní zdravotnické zařízení  /NZZ/ –  např. individuální cvičení na neurofyziologickém podkladě, skupinové kondiční cvičení, vodoléčba, sauna.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

V sekci Zápis do MŠ je uveden Seznam nově přijatých dětí.

AKCE PRO DĚTI

Na našem blogu naleznete všechny informace o aktuálním dění...

VŠECHNY ČLÁNKY

V ČEM JSME VÝJIMEČNÍ

ilustrační obrázek

MŠ NA PERIFERII MĚSTA V BLÍZKOSTI LESA A DALŠÍ ZELENĚ, ČISTÉ OVZDUŠÍ

ilustrační obrázek

ROZLEHLÁ ZAHRADA SE VZROSTLÝMI STROMY A ZAJÍMAVÝMI HERNÍMI PRVKY

ilustrační obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ I DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI, DĚTÍ DVOULETÝCH

ilustrační obrázek

MENŠÍ POČET DĚTÍ VE TŘÍDÁCH

ilustrační obrázek

SOUBĚŽNÉ PŮSOBENÍ OBOU PEDAGOGŮ A ASISTENTA PEDAGOGA OD RANNÍCH HODIN

ilustrační obrázek

SPOLUPRÁCE S NZZ

vodoléčba, cvičení, sauna pod jednou střechou s MŠ
ilustrační obrázek

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

ilustrační obrázek

PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY, CELÉHO CENTRA

ilustrační obrázek

PARTNERSKÝ PŘÍSTUP V KOMUNIKACI S RODIČI

Projekt Digitalizace Dětského integračního centra a mateřské školy, s. r. o. je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je digitalizace a bezpečnost Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. Projekt je zaměřen na 3 hlavní oblasti, kterými jsou fyzická bezpečnost, informační bezpečnost a cloudové služby.

Projekt EU I OP JAK

Projekt Šablony I OP JAK pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o., registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0001270 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Digitalizujeme školu - Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální proprasti. (Realizace v období 1.1.2022 – 31.12.2022.)

IKAP-II_-INOVACE-VE-VZDELAVANI

Chůva v rámci projektu s názvem Šablony III OP VVV pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o., registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022336 III OP VVV byla spolufinancována Evropskou unií. (Realizace v období 1.9.2021 – 30.6.2022.)

OP-EU-MOJE

Projekt s názvem Šablony III OP PPR pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o., reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001974 byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjel proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí. (Realizace v období 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021.)

IKAP-II_-INOVACE-VE-VZDELAVANI

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků