AKCE PRO DĚTI

MOBILNÍ PLANETÁRIEUM S POHÁDKOU (všechny děti)

8. 1. 2024

BEZPEČNĚ S MEDVÍDKEM BRUMLOU (preventivní program městské policie pro MŠ)

8. 2. 2024

MASOPUSTNÍ KARNEVAL VE TŘÍDÁCH

12., 13. 2. 2024

PŘEDNÁŠKA O SPRÁVNÉM ČIŠTĚNÉ ZOUBKŮ (hravou formou od studentek dentální hygieny)

22. 2. 2024

TŘÍDNÍ SCHŮZKY (povídání s rodiči o programu tříd, ukázka hraček a
pomůcek pro děti)

KERAMICKÉ DÍLNIČKY NA TÉMA JARO A VELIKONOCE S RODIČI

BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI

konec února či začátek března v odpoledních hodinách

CO JSOU DROGY (preventivní program pro předškoláky)

5. 3. 2024

NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY (projekt je adresován dětem předškolního věku a jeho cílem je pomoci dětem zbavit se strachu z lékaře a nemocničního prostředí)

11. 3. 2024

KOUZELNÝ DEN PONOŽKOVÝ (program třídy - Světový den Downova syndromu)

21. 3. 2024

SVĚTOVÝ DEN VODY (program třídy)

22. 3. 2024

VÍTÁNÍ JARA NA ZAHRADĚ MŠ

28. 3. 2024

MODRÝ DEN (program třídy - Světový den autismu)

2. 4. 2024

KDE HLEDAT POMOC (výchovný program pro předškoláky)

9. 4. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11. 4. 2024

NEZNÁMÍ LIDÉ (preventivní program pro předškoláky)

16. 4. 2024

DEN ZEMĚ (program třídy)

22. 4. 2024

TRILOPARK (pouze Sluníčka a Berušky) a CANISTERAPIE (ostatní třídy)

25. 4. 2024

ČARODĚJNICKÝ REJ

29. 4. 2024

FOCENÍ

30. 4. 2024

ZÁPIS DO MŠ

6. - 7. 5. a 9. - 10. 5. 2024

BESÍDKY PRO RODIČE

13. - 15. 5. 2024

VÝLET

v termínu 20. - 23. 5. 2024 (bude upřesněno)

ZÁBAVNÁ SOBOTA

25. 5. 2024

SPORTOVNÍ DEN (celoškolní akce)

31. 5. 2024

NÁVŠTĚVA 1. TŘ. ZŠ A CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ V ZŠ

začátek června

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE

6. - 7. 6. 2024

VÝLET DO FARMPARKU SOBĚHRDY

11. 5. 2023

Děti z 1., 2. a 4. třídy se vydaly na výlet kousek za Prahu, ale měly možnost se setkat se zvířaty z různých kontinentů. Pozorovaly, jak se v jejich blízkosti prochází velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy, prasátka, vysokohorské krávy a další. Došlo i na sportovní aktivity. Nejvíce žádanou se stala velká trampolína. Pěkné počasí a rozsáhlý areál se zajímavými objekty k pozorování byly zárukou hezkého výletu.

VÝLET DO ŠESTAJOVIC - SVÍČKÁRNA A ZVÍŘECÍ KOUTEK

4. 5. 2023

Děti z 3., 5. a 6. třídy měly bohatý program. Nejprve si děti zdobily svíčku a pak se těšily se zvířátky. Měly možnost je hladit i krmit. Úžasný zážitek! 

ZÁCHRANÁŘI VE ŠKOLCE

9. 3. 2023

Nic se u nás ten den závažného nestalo, ale právě záchranáři nám přijeli ukázat, jak se zachovat, kdyby se něco stalo. Maňásek děti poučoval, co je třeba učinit, když si děti zraní oko, nohu, kde a jak mají hledat pomoc. Největším zážitkem bylo prozkoumávání sanitky, odvážní si také vyzkoušeli lehátko. Děti měly také velkou radost z vlastnoručně vytvořeného panáčka na klíče jako symbolu ochrany. 

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ SE ZPĚVEM KOLED

20. 12. 2022

Již tradičně proběhl malý koncert se zpěvem vánočních koled. Spolu s dětmi a rodiči jsme si připomněli příběh o narození Ježíška, rozezvonili zvonečky a prožívali radost dětí i nad zářícími prskavkami.

VÁNOČNÍ BESÍDKY VE TŘÍDÁCH

13. - 15. 12. 2022

Všechny děti spolu s p. učitelkami intenzivně připravovaly svá vystoupení pro rodiče. Písničky, cvičení, tanečky, hrané pohádky, koledy, ale i dárečky a vánoční přáníčka potěšily rodiče a blízké. Prožili jsme hezký podvečer plný radostných okamžiků.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE TŘÍDÁCH

5. 12. 2022

Děti byly napjaté, jak to vlastně bude. Přijde čert, nepřijde? Přišel, postával, neměl žádnou práci, neboť naše děti jsou hodné. Malinké pozlobení je přece dětem povoleno. Mikuláš ocenil krátká vystoupení dětí a anděl svou krásou přiměl děti vyloudit na tvářích i úsměvy. Aby ne, vždyť jim také předával dobrůtky. Nakonec to byl pro všechny radostný den!

CO SE DĚLÁVÁ NA PODZIM

20. 10. 2022

Byl to opravdu kouzelný den z hlediska prožitků dětí. Kopaly nadšeně brambory, skládaly z papíru vlaštovky a pak je pouštěly ze svahu, strefovaly se kaštánky do košíku, zpívaly na svém oblíbeném místě na zahradě podzimní písničky nebo recitovaly říkanky, shrabovaly listí a odvážely na kompost. Děti si předem vytvořily společného draka a na zahradě prověřovaly jeho schopnost létání. Počasí nám přálo, činnosti děti zcela naplnily, spokojeně odcházely na dobrý oběd.

ZÁBAVNÁ SOBOTA

18. 6. 2022

Zábavná sobota aneb Mámo, táto, pojďte si hrát je akce pro děti a rodiče z naší MŠ i pro širokou veřejnost. Letos se nesla v duchu Máme rádi zvířata. Pedagogové se opět vyznamenali svou nápaditosti a smyslem pro akčnost. Aktivity přibližovaly život zvířat na statku, v lese a na poli, u rybníka, z oblastí, kde pálí slunce nebo kde vládne zima. Velkému zájmu se těšily i činnosti zobrazující pravěk a zvířata vyhynulá. Zpestřením se staly skutečné kozy domácí. Proplétaly se majitelce mezi nohama, zdolávaly různé překážky, vyskakovaly na auto. Děti se dozvěděly o jejich způsobu života a v závěru si je mohly hladit i povodit. Počasí se vydařilo, na tvářích zúčastněných se objevovala spokojenost a radost z příjemně prožitého dne. Rodiče nešetřili chválou a dětem oči jen zářily. I pečené cukroví od p. učitelky chutnalo, dárečky se líbily. Zase další povedená akce!

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

14. 6. 2022

Poslední akce tohoto školního roku proběhla  na terase „sluníčkové“ třídy. Pro děti po milém hudebním vystoupení čekalo očekávané „pasování“ na školáky rytířem Hurbanem z Hurbanova. Všem dětem  jsme popřáli štěstí na další cestě životem a rodičům trpělivost s malými prvňáčky. Děti měly krásný zážitek, obdržely na památku knihu pro začínající čtenáře a stužku připomínající významný den. Počasí nám přálo a sladká odměna v podobě perníku byla krásným zakončením této malé slavnosti. Společně s rodiči jsme se symbolicky rozloučili, poděkovali jim za důvěru a spolupráci.

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE PŘES NOC

2. 6. – 3. 6. 2022

Přespávání ve školce bylo připraveno pro předškoláky. Děti se už nemohly dočkat a pořád se zvědavými otázkami dožadovaly různých odpovědí. Čekalo je „spaní ve spacáku a večeře se snídaní v podobě rautu“, který připravili rodiče. To bylo pro děti něco nepředstavitelného, podobně jako procházení s baterkami večerní školkou nebo tajemný dopis psaný rytířem z Hurbanova neviditelným písmem a pak poklad nalezený v dubu na zahradě. Všichni celou noc bez rodičů zvládli bez jediné slzičky a tak měly děti plno zážitků, byly nadšené. To je pro nás pedagogy ta největší odměna.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V RÁMCI OSLAV DNE DĚTÍ

1. 6. 2022

Děti měly k dispozici sedm stanovišť, např. slalom na koloběžkách, hmatová stezka, kop fotbalovým míčem do  branky anebo hrátky s lanem (přetahovaná nebo podbíhaná). Neméně zábavné bylo i házení míčem na basketbalový koš a skákání v pytli. Na závěr děti prošly lanovou dráhu, kterou mají moc rády i v průběhu roku. Děti se těšily na sportovní dovádění od rána. Radost měly i z krásných omalovánek.

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY "KDE HLEDAT POMOC"
26. 5. 2022

Cílem tohoto programu bylo především správně se naučit používat čísla intergovaného záchranného systému. Příběh ztraceného děvčátka ve městě ukázal dětem, co je dobře a co špatně,  co by šlo udělat jinak, jak je důležité znát svou adresu bydliště. Pomocí obrázků děti pojmenovávaly a přiřazovaly čísla (150, 155, 158) k jednotlivým složkám záchranného systému, po té i samostatně nalepovaly správné  kombinace čísel pod charakteristická auta jednotlivých složek. Věděly i o čísle 112, které je také důležité z hlediska pomoci lidem. Ve třech skupinách pak děti rozpoznávaly, kde by hledaly pomoc, kdyby se něco stalo např. zlomená noha, dopravní nehoda nebo požár. Následovaly dvě soutěživé hry na fyzickou zdatnost, rychlost, postřeh a spolupráci. Připomněli jsme si, jak je důležité vědět na koho se kdy obrátit o pomoc.

 

VÝCHOVNÝ POŘAD "CO JSOU DROGY"

17. 5. 2022

Dne 17. 5. se předškoláci učily rozlišovat co škodí zdraví,  a to nejen dětem, ale i dospělým a co zase naopak prospívá. Prostřednictvím vyslechnutého příběhu o dvou dětech, které nalezly na pískovišti injekční stříkačku,  naši předškoláci určovali, co bylo v příběhu správně x špatně a proč, uvědomovaly si možné nebezpečí. Ověřovali jsme si znalosti z oblasti drog, kouření, léků, alkoholu, jak se mají děti zachovat, aby se jim nic nestalo. Vyzdvihli jsme zdravý životní styl (sport, jóga, spánek, pobyt na čerstvém vzduch, různé zájmové aktivity dětí).
Děti si zacvičily s Majdou, formou rozstříhaných obrázků, skutečných předmětů a smajlíků určovaly co je škodlivé a prospěšné zdraví. Důležité bylo i zopakovat si, koho oslovit v případě hrozícího nebezpečí.

 

ZOOPARK V RADONICÍCH A MINIZOO V ŠESTAJOVICÍCH

12. 5. 2022

Ve čtvrtek 12. 5. se celá mateřská škola vydala na půldenní výlet s dětmi. Jedna skupinka jela za zvířátky do  Zooparku do Radonic. Zde chovají hospodářská i divoce žijící zvířata.  Většina zvířat zde našla svůj domov, protože tam kde žila, tak se o ně majitelé již nemohli nebo nechtěli starat. Ve chlévě nebo venku v kotcích měly děti možnost vidět husy, kozy, ovce, skotské krávy, slepice i divočáky  s malými selátky. Některá zvířátka mohly krmit (připravené brambory a lupení), což se dětem líbilo. Druhá skupina dětí se vypravila  do Mini ZOO v Šestajovicích, kde na ně čekala také zvířátka (roztomilé kozičky, kačenky, husy, prasátka a další). I tady mohly děti samy krmit přichystaným krmením. Děti rovněž zaujala další aktivita, která byla pro ně připravena. Měly možnost si dozdobit dvě svíčky, vyrazit mýdlo z  připravených formiček a vytvořit vlastní pastelky. Výlet se nám podařil i díky slunečnému počasí.

INTERAKTIVNÍ MUZEUM TRILOPARK V PRAZE - NUSLÍCH
10. 5. 2022

Dne 10. května zde na děti čekala výstava "Nelítostný pravěk". Děti měly možnost si zahrát na paleontology, odkrývat velkou kostru dravého dinosaura, vyrobit si a namalovat odlitek z různých forem. Vyzkoušely si i práci s preparačním zařízením. Kromě odlitku pravěkých živočichů si odnesly děti i plno zážitků o vyhynulých dinosaurech. Mohly si osahat i pravé dinosauří zuby a kosti, obří zub žraloka megalodona a stoličku mamuta.

JEŽCI A NETOPÝŘI VE ŠKOLCE 
4. 5. 2022

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody NYCTALUS se primárně  zabývá ochranou netopýrů, ale i jiných živočichů a zvířat. Lektorka starším dětem povídala o péči netopýrů  nalezených na území Prahy a chovem hendikepovaných jedinců. Povídání bylo
pro děti velmi zajímavé a poutavé, děti i kladly otázky a samozřejmě velkým lákadlem byli i dva živí netopýři, které měly děti možnost
si i pohladit a nakrmit červíky. Dozvěděli jsme se o jejich životě v přírodě, čím se živí, co udělat, když by náhodou večer vletěli do místnosti.  Menší děti měly možnost se seznámit s živým ježkem a také se dozvěděly něco o jeho životě, např. kde žije, čím se živí, jaký si dělá brloh na spaní. Lektorka přinesla ukázku domečku z listí a předvedla, jak ježek baští červíky.

VÝCHOVNÝ POŘAD "NEZNÁMÍ LIDÉ"
26. 4. 2022

Nejstarší děti hledaly ve známých pohádkách (“ O kůzlátkách“, „O Smolíčkovi“ a “ O Budulínkovi“), co udělaly pohádkové postavičky špatně a proč. Působivé scénky umožnily dětem zažít situaci a zaujmout patřičný postoj.  Získaly informaci, proč nesmí s nikým cizím někam odejít, proč nikomu neotvírat a od cizích lidí nic nebrat. Děti také čekaly různé hry na postřeh, na orientaci v prostoru, paměť, popis osob a kooperaci při práci ve skupinách.

VÍTÁNÍ JARA NA ZAHRADĚ
31. 3. 2022

Ve čtvrtek 31. března jsme pro děti na zahradě MŠ připravili akci“ VÍTÁNÍ JARA“ aneb „JARNÍ DOVÁDĚNÍ“. Děti z jednotlivých tříd plnily různé úkoly na sedmi stanovištích.  Měly například „rozcvičku se zvířátky“, které i poznávaly na obrázcích, dále je čekal slalom na různých překážkách, skákaly v pytlích jako zajíčci okolo dubu, nebo vázaly pentličky na provázek. I přenášení vajíček od slepičky Boženky na lžíci bylo pro děti zábavné a taky se dětem líbila „popletená pohádka“, kde děti poznávaly, co je v pohádce jinak. Na závěr si ještě společně vyzdobily velikonoční obří vejce. I přes chladné počasí si děti jarní dovádění užily a do svých tříd odcházely spokojené, kde je čekala sladká odměna v podobě velikonočního perníku.