MGR. BLANKA SÁRAZOVÁ 

ředitelka školy 

Blanka Sárazová
 • pedagog,
 • výchovný poradce,
 • člen Asociace předškolní výchovy.

KONTAKT

VZDĚLÁNÍ

 • SOŠPg Nová Paka, obor předškolní pedagogika,
 • Pedf UK, obor učitelství pro mateřské školy.

 

KURZY A SEMINÁŘE

 • kurz rehabilitace dýchání hrou na zobcovou flétnu dle prof. Žilky,
 • kurzy jógy (cvičitelka od r. 1997), muzikoterapie,
 • kurzy pro pedagogy cvičných institucí praxe,
 • kurzy Basic One brain, čchi-kung, shiatsu,
 • semináře – systemické konstelace a individuální systemika,
 • odborné semináře z oblasti pedagogiky, psychologie a předškolní pedagogiky.

ZÁJMY

 • cestování,
 • turistika,
 • zdravý životní styl,
 • hudba,
 • četba.